backgroundImage
produktů: 0
cena Kč:  0
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
počítadlo přístupů
online: 8
dnes: 88
týden: 568
!!! AKČNÍ ZBOŽÍ !!!
Nůž FESTA POWER 18mm, 5 čepelí
původní cena:  200
 130
Kladivo zednické, dřevěná násada
původní cena:  106
 90
 Hliníkové schůdky jednostranné 3 příčky
Poslední kus
původní cena:  926
 650
Lžíce štukatérská trapézová nerez KUBALA
PROFI
původní cena:  113
 63
Pásmo sklolaminátové NEO KMC 332 20m KOMELON
PROFI
původní cena:  389
 280
Nůž Na řezání izolace
původní cena:  168
 100
Petrolejová lampa
původní cena:  241
 180

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.dum-naradi.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je:
 

Dům-nářadí.cz,

Leoš Vašek

Hamry nad Sázavou 357,

591 01, Žďár nad Sázavou,

 

IČ: 87737019   DIČ: CZ8309244779

Č.j.: ŽÚ/7399/11/kk/98/11

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.dum-naradi.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (dopravné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 8. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Možnosti platby za zboží

 1. Bankovním převodem z účtu (internetbanking, GSM banking).

 2. Platba na dobírku při převzetí zboží od dopravce

  (částka za vybrání a přeposlání dobírky přepravcem činí 50,- Kč)

 3. Platba fakturou se splatností - mohou platit pouze registrovaní firemní zákažníci s IČ, při splnění podmínekk rámcové obchodní smlouvy.

IV. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno přepravní společností (DPD, Toptrans, FOFR) kdy dopravné a balné hradí příjemce, a jeho výše je odvislá od celkové hmotnosti objednaného zboží (viz ceník přepravy)
 2. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží, které máme skladem zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky. Expediční lhůta zboží, které není skladem je zpravidla 3 -10 dní.
 3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte v rubrice "Napište nám...".

V. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu   http://www.dum-naradi.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.
 2. Pokud kupující nepřevezme zásilku od přepravce mohou být jeho osobní data, včetně IP adresy připojení a vzniklé škody (náklady související s přepravou zboží) nahlášeny do systému pozornanej.cz. Toto se nevztahuje na případ, kdy je zásilka poškozena.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VIII. Nepřevzetí zásilky

 1. V případě nepřevzetí doručované zásilky kupujícím vzniká prodávajícímu škoda na dopravném. Prodávající je v tomto případě oprávněn (dle uvážení) vložit údaje o kupujícím (včetně IP adresy internetového připojení) do systému www.pozornanej.cz. Systém je provozován plně v souladu se zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a po konzultaci s Úřadem na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

   IX. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.dum-naradi.cz reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: reklamace@dum-naradi.cz
 3. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 4. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

  Upozornění:
  V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 5. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

 

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 sb., o některých službách informační společnosti souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a k občasnému zaslání obchodního sdělení týkající se např. cenového zvýhodnění některých produktů.